Tandartsen en medische praktijken profiteren van het gebruik van CRM-software met digitale patiëntendossiers en geïntegreerd afsprakenbeheer.

Digitale transformatie is alomtegenwoordig en omvat bedrijven uit een breed scala aan industrieën. Maar niet alleen de private sector wordt sterk beïnvloed door digitale verandering. Ook het openbaar bestuur en de zorgsector ondergaan steeds meer een radicale verandering op het gebied van digitalisering. Hieronder willen we softwareoplossingen voor tandartsen onder de loep nemen en laten zien van welke functies zij het meest profiteren. Speciale aandacht zal worden besteed aan de software voor klantenbeheer. Allereerst moet worden gedefinieerd waar CRM over gaat.

Beheer van klantrelaties

Klantrelatiebeheer; Engels Customer Relationship Management (CRM) verwijst naar de consistente oriëntatie van een bedrijf op zijn eigen klanten en het bijbehorende systematische ontwerp van alle klantrelatieprocessen. Omdat geen enkel bedrijf geïsoleerd van zijn eigen klanten kan overleven, speelt CRM een belangrijke rol in allerlei soorten bedrijven.

Functie van een CRM-software

Een CRM-software neemt de functie over om alle klantrelatieprocessen digitaal in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze processen vervolgens worden beheerd en gecontroleerd, maar ook worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd. De CRM-software fungeert ook als een database voor alle klantrelatieprocessen. De belangrijkste functies van CRM-software zijn marketing, verkoop, klantenservice, contactbeheer, callcenter, rapportage, projectbeheer en de mogelijkheid tot een paperless office

CRM-software voor tandartsen

Niet elk bedrijf profiteert echter noodzakelijkerwijs van het gebruik van al deze functies. De branche-affiliatie neemt het aanzienlijk rustig aan over de aard van de interne processen en dus ook over het eisenprofiel voor een geschikt CRM-systeem. De zorgsector stelt bijzonder hoge eisen aan CRM-software.

Crm voor de gezondheidszorg

Aan de ene kant moet hierbij rekening worden gehouden met bijzonder hoge eisen op het gebied van gegevensbescherming, aangezien er dagelijks een groot aantal gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de andere kant moeten CRM-systemen in de zorg ook de uitwisseling van informatie met laboratoriuminformatiesystemen ondersteunen. Daarnaast geeft CRM-software voor dit gebied instellingen de mogelijkheid om een contactpersoon toe te wijzen aan verschillende instellingen zoals ziekenhuizen of medische praktijken.

Afsprakenbeheer

Daarnaast kunnen tandartsen vooral profiteren van het gebruik van CRM-software met geïntegreerd afsprakenbeheer. De dagelijkse gang van zaken van een tandarts is meestal op schema gebaseerd. Vooral in grotere praktijken wordt afsprakenbeheer al snel verwarrend als het niet centraal georiënteerd is. Dankzij de holistische aanpak van de CRM-software voor medische praktijken kunnen alle afspraken van elke tandarts centraal in het systeem worden beheerd, zelfs in gezamenlijke praktijken. Medewerkers kunnen dus op elk moment informatie verstrekken door toegang te krijgen tot het systeem; telefonisch of ter plaatse in de praktijk.

Digitaal patiëntendossier

In tijden van digitale transformatie kunnen zorginstellingen vertrouwen op het gebruik van digitale patiëntendossiers. Daarin wordt alle belangrijke informatie over een patiënt centraal opgeslagen. Naast stamgegevens omvatten deze ook gegevens over behandelingen die al zijn uitgevoerd of voorgeschreven medicijnen. Informatie zoals intoleranties of allergieën voor bepaalde actieve ingrediënten kan ook worden opgeslagen.

Patiëntgegevens delen

Door de centrale oriëntatie van het elektronisch patiëntendossier kan deze informatie vervolgens ook gedeeld worden met andere zorginstellingen. Dit is bijvoorbeeld relevant als het gaat om een verwijzing: Bijvoorbeeld van een tandarts naar een orthodontist.

Vind de juiste software voor uw tandartspraktijk

Veel bedrijven vinden het niet eenvoudig om een geschikte bedrijfssoftware te kiezen. De CRM-markt is zeer divers. De selectie van potentiële systemen is navenant divers. Het is belangrijk dat tandartspraktijken zich eerst intensief bezighouden met hun eigen individuele wensen en doelen definiëren die met de introductie van nieuwe software bereikt moeten worden.

Het belang van de specificaties

Specifieke eisen kunnen dan op papier worden gezet in de vorm van een eisenspecificatie. Dit dient dan als een belangrijke basis voor besluitvorming op een later moment in het CRM-project; zowel voor de aanbieder, als voor de praktijk. Daarnaast hebben tandartspraktijken de mogelijkheid om gebruik te maken van leveranciersonafhankelijke vergelijkingswebsites zoals crmoverzicht.nl. Hier kunnen tal van systemen met elkaar worden vergeleken op basis van verschillende criteria.